Zeearend, Haliaeetus albicilla  / white-tailed eagle

Schotland, juni 2022

     De Zeearend is, anders dan zijn naam doet vermoeden, een vogel die voornamelijk in de buurt van zoetwatergebieden (zoals meren en rietmoerassen) leeft. Ganzen, meerkoeten, eenden, konijnen en hazen zijn een geliefde prooi van deze roofvogel. Ook aas en vis, zoals karpers, worden gegeten. Een Zeearend is, met zijn brede vleugels en zijn spanwijdte van ruim twee meter, een bijzonder spectaculaire vogel. Er zijn verhalen bekend van Zeearenden die in groepsverband op reeŽn jagen, overigens meestal zonder succes. De populatie rond de Oostzee en langs de Noorse oceaankust is tussen 1994 en 2000 sterk toegenomen.

De Amerikaanse Zeearend en de Europese Zeearend zijn 2 verschillende soorten; Amerikaanse Zeearenden hebben een witte kop, de kop van de Europese Zeearend is bruin.

Het grootste aantal Zeearenden broedt langs de Noorse kust (in 2000: 1.750 paar). Rond de Oostzee broeden nog eens 1.450 paar Zeearenden en in Duitsland 360 paar. Daarnaast leven in Oost-Europa, Europees Rusland en Zweden behoorlijke aantallen Zeearenden.

In de Oostvaardersplassen, de Biesbosch, het Lauwersmeer, de Zuid-Hollandse/Zeeuwse Delta en rond het waddengebied overwinteren nu al elk jaar (wilde) Zeearenden. Sinds het voorjaar van 2006 heeft Nederland een broedpaar met jongen. Ook in 2010 is er weer een jong geboren en blijven steeds meer overwinterende Zeearenden in Nederland.

Duitsland, februari 2011 / Vrouwtje met een dode ree


Duitsland, februari 2011


Duitsland, februari 2011


Portret


Duitsland, februari 2011


Duitsland, februari 2011


Duitsland, februari 2011


Duitsland, februari 2011


Adult man met een gevangen aal / Duitsland, juni 2010


Adult man met bedelend jong op het nest


Jonge zeearend, Duitsland juni 2010


Adult man / Duitsland, juni 2010


De aal bijna te pakken / Duitsland, juni 2010


Vissende adulte zeearend


Adult man met een gevangen aal / Duitsland, juni 2010


Adult man met een gevangen aal / Duitsland, juni 2010


Adult man / Duitsland, juni 2010


Jonge zeearend, juni 2010


Jonge zeearend /Duitsland, februari 2009


Duitsland, juni 2009


Duitsland, juni 2009


Jonge zeearend (2 jaar) / Duitsland, februari 2009


Duitsland, februari 2009


Duitsland, februari 2009


Duitsland, februari 2009


Duitsland, februari 2009


Volwassen zeearend /Duitsland, februari 2009

Meer foto's