Zuidelijke klapekster, Lanius meridionalis / Southern Grey Shrike

Fuerteventura, maart 2018

        
De Zuidelijke of Iberische Klapekster is een Klauwieren soort welke voornamelijk grijs is met een lichte keel en buik, zwarte vleugelpennen met een witte lijn daarin. Hij heeft een zwarte oogstreep, zwarte snavel en zwarte staartpennen. De ondersoorten hebben ieder hun kenmerkende eigenschappen en habitat. Familie van de klapekster welke in Nederland als wintergast voorkomst. De Zuidelijke klapekster is een broedvogel van zuid Europa en Noord-Afrika.