Zuidelijke klapekster, Lanius meridionalis / Southern Grey Shrike

Portugal, maart 2010

        Familie van de klapekster welke in Nederland als wintergast voorkomst. De Zuidelijke klapekster is een broedvogel van zuid Europa en Noord-Afrika. De vogel is vooral goed te herkennen aan de roze kleur op de borst.