Zwarte ibis, Plegadis falcinellus / Glossy Ibis

Spanje, maart 2010


Adult


De vogel is goed herkenbaar door het donkerbruine verenkleed, dat ook paarse en groene tinten vertoont. Het is een bewoner van ondiepe wetlands en kustgebieden. De zwarte ibis is 55-80 cm groot en nestelt vooral in bomen of in rietvelden.