Zwartkeellijster, Turdus atrogularis / Black-throated Trush

Nederland, januari 2021


e

Adult vrouwtjeDe Zwartkeellijster broedt in de Siberische taiga, westelijk tot aan het Oeralgebergte. De soort overwintert in de Himalaya en verder westelijk tot Iran. De soort is nauw verwant aan de Roodkeellijster, die afhankelijk van taxonomische inzichten, soms als soort en soms als ondersoort wordt gezien. De Zwartkeellijster is in Europa een dwaalgast, ook in Nederland. Er zijn inmiddels 13 aanvaarde gevallen op de Nederlandse lijst. In de meeste gevallen worden Zwartkeellijsters 's winters gevonden in stedelijke gebieden.