Alk, Alca Torda / Razorbill

Noorwegen, maart 2015Adult


De Alk broedt in Europa op de rotskusten van Noorwegen, Noord-Rusland, IJsland, Groot-BrittanniŽ, Finland, West-Groenland en in de Oostzee, en zelfs in enkele paren op Helgoland. Alken nestelen op donkere plaatsen in kolonies met verspreid liggende paren, vaak samen met Zeekoeten, in nissen en spleten en tussen rotsblokken op klifrijke kusten en op voor de kust liggende rotseilandjes. 

Alken overwinteren 's winters bij voorkeur op ondiepe wateren in Arctische tot gematigd warme Atlantische wateren en komen daarbij tot in het westelijke deel van de Middellandse Zee. De broedkolonies zijn 's winters verlaten en dan zijn de Alken naar de visrijke gebieden rond Schotland getrokken en verschijnen in die periode voor de kusten van Nederland en BelgiŽ. Daar zijn zij echter het hele jaar door in kleine aantallen waar te nemen, voornamelijk langs de kust van Noord-Holland. Vanaf de Pier van IJmuiden krijgt men nog wel eens kans om er een paar te zien.
Farne Island, Engeland, juni 2005


"Echtpaar" met jong / Schotland, juli 2011