Kuifleeuwerik, Galerida cristata / Crested Lark

Portugal, maart 2010


Adult


Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in West-Europa voor op zandige, droge gronden en in vergelijkbaar biotoop in stedelijk gebied. Het nest bevindt zich op kale tot schaars begroeide gronden, op grinddaken, bouwrijp gemaakte en / of opgespoten terreinen en dergelijke. Zaden en groene plantedelen vormen de belangrijkste voedselbron, maar in de broedtijd worden ook insekten gegeten.

De kuifleeuwerik lijkt sterk op de meer algemene veldleeuwerik maar onderscheidt zich doordat de kuif vrijwel altijd opgericht is. Ook zijn de poten steviger, is de staart wat langer en zijn de staartzijden lichtbruin in plaats van wit. In de vlucht vallen de brede vleugels en de fladderende manier van vliegen op. Het nest wordt door de vogel op de grond gebouwd en bestaat voornamelijk uit grashalmen. Het nest wordt doorgaans gebouwd onder de beschutting van een struik, maar tegenwoordig worden ook platte daken van gebouwen gebruikt.

In de winter trekt een deel van de Nederlandse populatie naar het zuiden, maar ook overwinteren kleine groepen in Nederland. De kuifleeuwerik kwam pas ruim een eeuw geleden vanuit het oosten naar Nederland.

Aantal broedparen in Nederland: 60-80

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)Lesbos, mei 2008


Amersfoort, januari 2007