Raaf, Corvus corax / Common Raven

Noorwegen, maart 2017


Adult


De raaf is een verspreide stand- en zwerfvogel van allerlei soorten leefgebieden, waaronder bossen, klifkusten en extensieve landbouwgebieden. Het nest wordt zowel hoog in bomen als op afgelegen rotsige plekken gebouwd. Raven zijn alleseters, die onder meer aas, diverse zaden en vruchten, insekten en gewervelden tot de grootte van een konijn nuttigen. Tot enkele decennia geleden hadden raven een bijzonder slecht imago. Wijdverbreid bijgeloof verkondigde dat raven ongeluk brachten. Dit had tot gevolg dat raven en masse werden afgeschoten.

90 tot 100 broedparen in NederlandSpanje, mei 2017