Rode Wouw, Milvus milvus / red kite

Spanje, November 2021

    Adult


De rode wouw is ongeveer zo groot als een buizerd. De staart van deze roofvogel is lang en diep gevorkt en onderaan elke vleugel zit een grote witte vlek, wat hem tijdens de vlucht onmiskenbaar maakt.

Het vrouwtje is een slag groter dan het mannetje. Rode wouwen gaan een paarband voor het leven aan. Ze bouwen meestal boven in een boom een nest van ongeveer een meter in doorsnede. De vogels zijn in de broedtijd erg gevoelig voor verstoring.

De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten, die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve vervolging was hij sterk afgenomen en plaatselijk verdwenen. Beschermende maatregelen hebben hieraan een eind gemaakt; tegenwoordig komt de soort in onze buurlanden weer voor, zij het nergens talrijk. Het favoriete broedgebied bestaat uit licht golvende cultuurlandschappen met een afwisseling van graslanden, akkers en bosjes. Gebroed wordt in takkennesten, liefst hoog in oude loofbomen. Het voedsel bestaat vooral uit aas; daarnaast worden prooien tot de grootte van een konijn gevangen.

Geen broedparen in Nederland. Aantal broedparen in Europa 11.000-13.000Spanje, april 2012


Adult / Met een gevangen muis - Duitsland, juni 2010


Duitsland, juni 2010


Spanje, april 2008


Duitsland, juni 2010 / Laat een net gevangen vis vallen


Schotland, juli 2011