Spotvogel, Hippolais icterina / Icterine Warbler

Brabant, mei 2008
Spotvogels zijn zomergasten die ons land slechts 'even' bezoeken om te broeden. Het grootste deel van het jaar brengen deze helder geel en groen gekleurde vogels door in tropisch Afrika. Het leefgebied van de spotvogel is meestal typisch open gebied dat rijk gelardeerd is met bossages en struwelen. Het 'vroegere' landbouwgebied, met hagen en houtwallen, bosranden met mantel- en zoomvegetatie voldeed prima, maar de beschikbaarheid van dergelijke gebieden neemt steeds verder af. Of dit ook de reden voor de terugloop van het aantal broedende spotvogels is kan nog niet met zekerheid bepaald worden.

In Nederland komt ook af en toe het zuidelijke "broertje" op bezoek: De Orpheusspotvogel.

De spotvogel is tegenwoordig minder talrijk in Nederland dan enkele decennia geleden. Tussen 1979 en 1985 werden 35.000 tot 55.000 paartjes vastgesteld. In de periode 1998 - 2000 werden nog maar 17.000 tot 25.000 paartjes geteld. De aantallen zijn dus in twintig jaar tijd gehalveerd.