Strandplevier, Charadrius alexandrinus/ Kentish Plover

Zeeland, mei 2010


Adult mannetje


De strandplevier is iets groter dan een mus. Strandplevieren waren lange tijd kenmerkende, en plaatselijk zelfs talrijke broedvogels van onze dynamische kustgebieden. Twee ontwikkelingen hebben aan deze situatie echter een einde gemaakt. Ten eerste is dat de enorme recreatiedruk, vooral op de zandstranden langs de Noordzeekust, waar de status in enkele tientallen jaren tijd terugliep van 'vrij talrijk' tot 'zeer zeldzaam'.

De tweede reden is het verdwijnen van het typische zilte biotoop in het IJsselmeer, Lauwersmeer en delen van het Deltagebied door afdamming en inpoldering. Midden jaren zeventig werd het broedbestand geschat op 750-1100 paren; in 1992 waren daar nog 430-440 paren van over, waarvan liefst 380 in de Delta. In meer recente jaren is de populatie nog verder onderuit gegaan;

Strandplevieren zijn zomervogels; zij brengen de winter door in warmer oorden waar de beschikbaarheid van voedsel groter is. In Nederland zijn ze dan ook voornamelijk van april tot september te vinden.

in 1998 - 2000 broedden er nog slechts 270 - 320 paren in NederlandMannetje / Zeeland, mei 2010


Mannetje / Zeeland, mei 2010


Mannetje / Zeeland, mei 2010


Mannetje / Zeeland, mei 2010


Vrouwtje / Zeeland, mei 2010

\
Vrouwtje / Zeeland, mei 2010


Vrouwtje / Zeeland, mei 2010


Vrouwtje / Zeeland, mei 2010.
De vogel doet als of ze gewond is om zodoende de aandacht te krijgen. Dit om de jongen te beschermen.


Vrouwtje / Zeeland, mei 2010.
De vogel doet als of ze gewond is om zodoende de aandacht te krijgen. Dit om de jongen te beschermen.


Een paar dagen oud / Zeeland, mei 2010


Een paar dagen oud / Zeeland, mei 2010


Zeeland, december 2007


Zeeland, december 2007


Zeeland, december 2007


Juveniel / Zeeland, december 2007