Witstuitbarmsijs, Carduelis hornemanni / Arctic Redpoll

Finland, maart 2015


 


Witstuitbarmsijzen behoren tot de zangvogels die geografisch het hoogst broeden. Ze broeden en overinteren in het uiterste noorden van EuraziŽ en overwinteren daar ook, vaak in iets zuidelijker gelegen streken. In sommige winters trekken ze veel verder naar het zuiden en treden invasies op. Bij uitzondering kunnen Witstuitbarmsijzen dan ook in Nederland terecht komen.

Het is van belang om goed alle kenmerken te bestuderen bij het aantreffen van een vogel in het veld, omdat gemakkelijk verwarring kan optreden met lichte Grote Barmsijzen.De witte stuit is hier goed te zien