ToendrarietgansAnser serrirostris / Tundra Bean Goose

Texel, januari 2015


AdultTaigarietgans en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één en dezelfde vogelsoort. Nog steeds zijn vogeltaxonomen met elkaar in discussie over deze soorten. Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied: de toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de taigarietgans. De toendrabewoner is bovendien wat kleiner dan de taigabewoner, en heeft veel minder oranje op de snavel. De toendrarietgans lijkt dan ook sterk op de kleine rietgans. Al deze soorten komen als wintergast in Nederland voor.

De toendrarietgans leeft op de Noord-Russische toendra's.

Komen voor op eiwitrijke graslanden en akkers met oogstresten zijn prima geschikt voor overwinterende ganzen.

Staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels